Kan dere gi meg oversikt over Peth verdier og bilkjøring?

Mann, 57 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Blodprøven (Pethprøver) kan brukes til utredning av mulig overforbruk av alkohol, og den kan brukes som dokumentasjon og kontroll av totalavhold fra alkohol, eller dokumentasjon og kontroll av at prøvegiveren holder seg innenfor et moderat forbruk av alkohol (f.eks. førerkortsaker). De angitte grenseverdiene for overforbruk / «normalforbruk» er ikke skarpt avgrenset, fordi dette  dreier seg om flytende / gradvise overganger. PEth-analyse bør ses i sammenheng med annen informasjon om prøvegiverens alkoholvaner og bør ikke alene danne grunnlag for negative sanksjoner, kan en lese i anbefalinger og kommentarer til denne prøven.

Dersom Pethverdien er noe som er medvirkende årsak til sanksjoner på førerkort er det legen som er riktig instans å diskuterer dette med, da slike vedtak bygger på legens tolkning av verdiene i den konkrete sak.

Vi har både en oversikt over PEth og en generell oversikt over påvisning av alkoholbruk.