kAng.inndratt førerkort pga påstått alkoholbruk. For å få tilbake førerkortet må man kunne vise til 6 mnd.sammenhengende normale PEth verdier i blodprøver. Hva betyr det ?
Verdi mellom 0,30 – 0,03 eller under 0,03 ?
Under 0,03 er umulig for normale mennesker ??

Mann, 72 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår spørsmålet ditt er det ikke krav om total avhold i de seks månedene du skal levere PEth prøver. Verdier på 0,03 regnes som avhold. Verdier mellom 0,03 – 0,30 regnes som normalt alkoholforbruk, og verdier over 0,30 som høyt/skadelig.

Har legen bedt om sammenhengende normale PEth prøver antar vi at prøvene bør ligge i mellom 0,03 -0,30 i de påfølgende seks månedene. Er du usikker på dette bør du snakke med legen om det.

Vi legger ved en artikkel om PEth prøver fra St.Olavs Hospital. Se også RUStelefonen/Påvisning av alkoholbruk.