PeTh på 0.03. Hva betyr det?

Mann, 46 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Dette er sannsynligvis et svar på avlagt PEth test. PEth -verdien gjenspeiler det totale alkoholkonsumet de siste 2-4 uken før prøvetaking. I følge informasjon fra St.Olavs hospital ligger 0,03 innenfor nivået avhold/ ev. kun lavt sporadisk bruk.