Hei.
Jeg har brukt heroin i litt lengre tid – typ 1år ca. Og nå begynner jeg på urinprøver til torsdagen mest sannsynlige. Om jeg har den siste dagen i morgen (lørdag) vil det da være ute til torsdag?? 😱

Kvinne, 32 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Heroin (6-monoacetylmorfin som er et aktivt nedbrytningsprodukt fra inntatt heroin) kan normalt påvises i urinen i opptil 1/2 døgn. Inntatt gateheroin vil også kunne gi positivt utslag på morfin og kodein( og potensielt andre stoffer). Morfin og kodein kan normalt påvises 2-4 dager etter inntak.

Vi kan likevel ikke gi noen garanti for at du ikke vil teste positivt på torsdag, fordi folk forbrenner stoffer i forskjellig tempo. Minst like viktig er hvilken mengde heroin som er inntatt, og over hvor lang tid denne mengden er inntatt. Våre opplysninger på dette området er derfor kun veiledende.