Hei !
Jeg har brukt oxykontin i omlag 4 år.
Sluttet å ta de på nyåret i 2018 pga forsterke bivirkinger.
Jeg hadde ingen problem når jeg slutte tvert.
Har fortsatt mye smerte etter en arbeids skade i 2013.
Fikk paralgin forte igår av en ny lege, på samme lege kontor som tidligere.
Jeg kan ta max 4 x 2 pr dag.
Er det 8 timers regelen som gjelder for meg nå ?
Eller er det noe nyere bestemmelser ?
Mvh åge

Mann, 68 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Følgende gjelder for førerkortklasse 1:

Helsekrav oppfylt dersom:

– Det er klar medisinsk indikasjon.

– Det er minst en uke etter siste doseøkning.

– Det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter*.

– Legemidlene er langtidsvirkende, og

– det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opiat/opioid.

Ved inntak av enkeltdose av Paralgin Forte er helsekravet oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

Paralgin Forte klassifiseres som et korttidsvirkende preparat, men disse kan likevel regnes som langtidsvirkende under spesielle forutsetninger. For at korttidsvirkende opioider skal regnes som «langtidsvirkende», må de brukes slik at de gir en jevn serumkonsentrasjon gjennom døgnet. Dette forutsetter at det inntas med regelmessige mellomrom, fordelt på minimum tre inntak per døgn.

For en vurdering rundt dette, snakk med din lege.

Helsekravene til førerkortgruppe 2 og 3 er ikke oppfylt ved langvarig smertebehandling med opiater/opioider.

Du kan lese reglene på våre sider om Førerkort.