Hei, jeg er en 9.klassing som skal ha en oppgave om hvordan holdninger til rusmidler påvirker bruken av rusmidler. Men når jeg søker etter kilder kommer det bare opp lege studier. Kan dere hjelpe meg?

Kvinne, 14 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Holdninger til rusmidler har betydning for bruk. Når noen blir fristet til å bruke rusmidler eller utsettes for sosialt press, vil ofte holdningene være avgjørende for om de sier ja eller nei til rusmidler. Derfor er gode holdninger viktige, og spesielt blant unge. Holdningene påvirker oss og bidrar til om de unge bruker eller ikke bruker rusmidler.

Det er mange ulike forhold som har betydning for våre holdninger til rusmidler i samfunnet. Den generelle oppfatning i samfunnet virker inn på enkeltindividets oppfatning. Lovverket har altså betydning for vår holdning til bruk av rusmidler. Holdningene våre er også påvirket av hva andre mener. Hva foreldre, venner, skolen, idrettsgruppen etc. tenker og gjør virker inn på oss.

For barn og unge vil altså oppvekstmiljøet ha stor betydning for de holdninger som formes. På forebygging.no kan du lese mer om forebyggende tiltak mot rusmidler. I årsrapporten om rusmidlersituasjonen i EU og Norge kan du lese mer om utbredelse, holdninger og trender.

Lykke til med oppgaven!