Jeg har mye smerte ifm en kreftbehandling. Paralgin Forte hjalp lite så jeg har fått Nobligan Retard 100mg. Med paralgin forte fikk jeg kjøreforbud i åtte timer, men har ikke fått det med nobligan? Er det riktig hvis nobligan skal være sterkere?

Mann, 48 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Paralgin Forte er et kortidsvirkende opioid, mens Nobligan Retard er langtidsvirkende( depot). Reglene for disse to legemidlene er derfor forskjellige.

Ved langvarig opioidbehandling er helsekrav oppfylt  for førerkortgruppe 1 (AM, S, T, A1, A2, A, B, BE) dersom:

– Det er klar medisinsk indikasjon.

– Det er minst en uke etter siste doseøkning.

– Det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg orale morfinekvivalenter*.

– Legemidlene er langtidsvirkende, og

– det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opiat/opioid.

 

Ved kortvarig behandling:

Ved sporadisk inntak av en enkeltdose kortidsvirkende ( slik som Paralgin Forte)opiat/opioid er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.

I noen tilfeller vil det være behov for inntak av en enkeltdose langtidsvirkende opiat/opioid. Dette er ikke regulert i forskriftsbestemmelsene ved opiat/opioid-behandling. Ved inntak av en enkeltdose langtidsvirkende opiat/opioid kan helsekravene ikke anses oppfylt før det har gått minst 16 timer etter inntak.

 

Du kan lese hele regelverket i Førerkortveilederen.