Jeg bruker 15 mg. OxyNorm (hurtigvirkende), 30 mg. Targiniq (depot) og 5 mg. Benzodiazepin (Apodorm/Nitrazepam) pr, dag.
Slik jeg har forstått reglene pr. i dag, kan jeg med 2 forskjellige typer medikamenter kjøre på halvparten av det som ville vært tillatt dersom jeg bare gik på ett av stoffene (altså oxycodon eller nitrazepam).

Går du bare på Nitazepam kan du ta 10 mg. pr. dag, men ikke kjøre før etter 8 timer inntak slik jeg har forstått det.

Oxycodon har en Ekvianalgetisk ratio på 1,6, som vil si at 1 mg. Morfin tilsvarer 1,6 mg. Oxycodon, Går du bare på Oxycodon kan du kjøre på 300 mg. morinekvivalenter pr. dag?

Siden jeg bruker to stoffer halveres dette (slik jeg har forstått det). Altså 5 mg. Nitrazepam og 150 mg. Morfinekvivalenter,

Disse dosene har jeg stått på i 3 år, uten å merke noe særlig til toleranseutvikling. Det hender smertene er litt sterkere, men da hjelper en Paracet like fint,

Kan nevne at 45 mg. Oxycodone tilsvarer 72 morfinekvivalenter hvilket i mitt hode skulle holde meg vel innenfor lovligheten av å kjøre på disse preparatene.

Tar jeg feil, eller er det riktig som jeg skriver?

Mann, 44 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Ja, du har etter alt å dømme forstått regelverket helt rett. Ut ifra det du beskriver, holder du deg innenfor lovverket hva gjelder bilkjøring. Merk for øvrig at 8-timersregelen gjelder for nitrazepam også når du halverer dosen (fra 10 til 5 mg).