Sobril og avhengighet

Er i en akutt livskrise nå, utviklet generell angst og har fått sobril av legen. Har brukt 10 mg og 15 mg 1-3 ganger pr dag. Har dager hvor jeg ikke tar noe. Skal nå gjennom 5 tøffe dager, og regner med at jeg vil bruke 15 mg ×3. Evt valium da jeg har kraftige angstanfall med oppkast og brekkninger. Har fått angst for angsten. Dette blir tilsammen 4 uker. Jeg vil gjerne av. Kan jeg kutte tvert, eller burde jeg evt trappe ned? Har 10 mg jeg kan dele i to.

Kvinne, 49 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke medisinsk helsepersonell og kan ikke svare på hva som er best for deg å gjøre i din situasjon. Har du spørsmål om bruk og nedtrapping av medikamenter bør du stille det til foreskrivende lege.  Legen kjenner deg og din helsetilstand og vil samme med deg finne en god løsning for deg. På generelt grunnlag vil vi allikevel nevne at i.h.t Felleskatalogen.no anbefales det nedtrapping av Sobril og Valium før bruk avsluttes.