Hei! Når kan jeg seponere subutex? Nå er jeg ned på .02 mg subutex. Det er det laveste tror jeg? Tar en om morgenen kl 0500 og må ta neste dose allerede kl. 02:00. Under 24 timer! Dagene blir kortere og ubehag blir verre. Hvor lenge skal jeg stå på 02mg nå det er siste biten før jeg skal seponeres men med minst mulig oppkast, dårlig søvn, kvalme, svetting, migrene, i tillegg til masse andre ubehag? Takker.

Kvinne, 32 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Vi kan dessverre ikke gi konkrete råd om medisinering og nedtrapping – vi er ikke helsepersonell, og anbefaler at du tar opp dette med foreskrivende lege. Men, generelt kan vi si at du helst bør unngå å seponere den siste dosen før du føler at du er stabil på den. Noe ubehag må du nok regne med, men om du gir deg selv god nok tid før du går helt av, vil sannsynligvis plagene oppleves noe mildere enn hva de ellers ville ha gjort.