blir n2o(lystgass) tatt opp via lungene eller er det fordi oksygen blir fortrengt at man blir svimmel av dette?

Mann, 19 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Slik vi forstår det, er det litt av begge deler. Holdes gassen inne i lungene tilføres kroppen N2O, samtidig som opptak av oksygen forhindres («oksygen blir fortrengt»). Oksygenmangel er potensielt svært skadelig for hjernen.