Etter å ha mottatt ett forelegg «for uten lovlig atkomst å ha vært i besittelse av narkotika» der grunnlaget er skrevet som » var i besittelse av et mindre kvantum cannabis», og der jeg hverken var i besittelse eller påvirket av noe rusmiddel lurer jeg på om denne rettspraksisen er lovlig.

Mann, 20 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Dersom du faktisk ikke var i besittelse av cannabis, kan du jo strengt tatt ikke straffes for besittelse. Nå kjenner ikke vi bakgrunnen for at du fikk dette forelegget, men dersom politiet f.eks. kan bevise at du har vært i besittelse av cannabis, kan de rettmessig ilegge deg straffereaksjoner. Om dette ikke er tilfelle, anbefaler vi at du kontakter en advokat/jurist for bistand.