Hei!

Er melatonin fra lege i Norge og vallergan på resept ok ift bilkjøring. Finner kun at vallergan mot søvn -som hypnotika (hva med kløe?) kan brukes inntil 30 mg/døgnet.

Bruker:
Vallergan (kun)10 mg om kveld mot kløe og 3-6 mg melatonin kapsel (blå resept) for søvnvansker. Om doser skal halveres pga to preparater, hva skal man halvere ift for melatonin?

Hva sier dere? Dette er for vanskelig synes jeg å finne ut av. Lege har ikke sagt noe. Om det skulle være opp til legens skjønn, blir det også for vagt. Regelverket må være klart.

Og av nysgjerrighet: måles disse preparater ved ruskontroll/Dråger?

Og om man kjøper melatonin i utlandet, hva da? Er lov ved innreise til Norge å ta MEF mindre mengde…?

Vil for ordens skyld nevne at jeg ikke merker noe hangover, rus eller noe som helst…

Mann, 41 år fra Sogn og Fjordane


RUStelefonen svarer:

Førerkort

Regelverket er temmelig klart (og firkantet). Det er mulig legen din ikke sier noe fordi det ikke er noe problem (du er innafor grensene).

30 mg Vallergan per døgn er ok i følge forskriften. Hva det brukes mot er trolig underordnet, det er sikkert dosene det går på. Melatonin er i følge Lovdata ikke omfattet av førerkortforskriften. Dermed er problemet vedrørende halvering av doser ikke aktuelt, så vidt vi kan skjønne.

I følge produktisden til Dräger Drugtest 5000 kan den påvise følgende stoffer:

  1. Amfetamin
  2. Benzodiazepiner
  3. Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC (cannabis))
  4. Kokain
  5. Metamfetamin
  6. Opiater
  7. Ketamin

Om man kjøper melatonin i utlandet, hva da?

Statens legemiddelverk (SLV) skriver:

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig medisinsk bruk som tilsvarer maksimalt ett års forbruk. Ved reiser fra land utenfor EØS-området kan du ta med en mengde legemidler til personlig bruk som tilsvarer maksimalt tre måneders forbruk.

Du må kunne dokumentere overfor Tolletaten at legemidlet er til ditt personlige bruk, noe som for eksempel kan fremgå av pakningens etikett, resept eller legeerklæring. I tillegg må legemidlene være lovlig kjøpt, noe som må kunne dokumenteres gjennom for eksempel en kvittering.

Vi vil anta med stor grad av sikkerhet at melatonin er omfattet av reglene over. Er du usikker, ta en telefon til SLV.

LMV: