Hei jeg har brukt lamictal 250 mg og efexor 37,5 mg i flere år. Innimellom bruker jeg også imigran nesespray for migrene. Jeg har Oxynorm 50 mg x1 som smertelindring. Denne tar jeg på kvelden når jeg ikke skal kjøre. For søvn bruker jeg imovane 7,5 mg og evt vival 5 mg x1
Jeg blir ikke påvirket av dette med «hangover» dagen etter, men lurer på hvordan det er med bilkjøring. Efexor tar jeg på morgenen og de andre på ettermiddag/kveld når jeg ikke skal kjøre.

Kvinne, 42 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Det er foreskrivende lege sitt ansvar å ta stilling til om helsekravene er oppfylt og å informere deg om dette. Det beste er å ta dette med legen.

Det vi kan gjøre er å informere deg om hva som står i forskriften og hvordan vi leser den.

§ 37 i Forskrift om førerkort m.m. (førerkortforskriften) sier

Ved bruk av to legemidler opplistet i § 36, reduseres angitt døgndose med 50 %.

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.

Du bruker tre legemidler som er opplistet i § 36, nemlig Imovane, Vival og Oxynorm. Slik vi leser §§ 36-37 tilsier dette at du ikke fyller helsekravene. De ville derimot være oppfylt( under visse forutsetninger) dersom du kutter ut ett medikament (enten Imovane, Vival eller Oxynorm).