Mannen min er AA og har sprukket. Hva nå? Hvordan skall jeg reagere? Jeg kjenner meg bara tom, skuffet,. Han har lovat og sprukket 100 ganger. Hvorfor låt jeg meg overtalas å tro på ham gang 101?

Kvinne, 55 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Vi forstår at dette er en fortvilet situasjon for deg. Dersom du stadig møtes med brutte løfter, blir det etter hvert gjerne et spørsmål om hvor grensen går for din del. Når er nok egentlig nok for deg? Etter løftebrudd nr 2, 10, eller 101? Det er det egentlig bare du selv som kan svare på. Hvordan du skal reagere, og hvorfor du gang på gang lar deg overtale, er nok også du den beste til å svare på. Men, mange i samme situasjon som deg velger å stille et ultimatum, hvor han kan velge mellom alkoholen eller forholdet. Nå vet ikke vi om du har gitt ham dette valget allerede, men hvis ikke, er det noe du kanskje må vurdere å gjøre. Og om du stiller ham et ultimatum, eller allerede har gjort det, er det viktig at du faktisk også følger opp dette i praksis, slik at han faktisk har et reelt valg med reelle konsekvenser. Dette er i så fall et ultimatum du kun stiller for ditt eget beste. Du kan jo tross alt ikke kontrollere handlingene hans, men du kan kontrollere hva du vil og ikke vil utsette deg selv for i et forhold.

Dersom du stiller et slikt ultimatum, og han gir enda et løfte om endring, bør han i så fall legge fram en helt konkret plan for hvordan han faktisk skal holde løftet sitt. Dersom AA ikke er tilstrekkelig for å holde ham edru, bør han kanskje vurdere andre hjelpetiltak.

Kanskje vil du ha nytte av å snakke med NKS Veiledningssenter for pårørende – de har bred erfaring med denne typen samtaler, og kan gi deg støtte og rådgivning tilpasset din situasjon.