LSD- kan man ta en overdose på LSD som en helt frisk person og få hjertestans?

Kvinne, 18 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Stoffet LSD i seg selv kan først og fremst gi psykiske skader. Og hallusinasjonene kan være så kraftige at de kan medføre farlig atferd. Dette kan føre videre til fysiske skader.

LSD gir derfor ikke overdose i den forstand at selve stoffet tar livet av deg (som f.eks. heroin el. alkohol kan gjøre). «Overdose» på LSD vil først og fremst vise seg som en ”bad trip”.

Så når vi snakker om overdose i forbindelse med hallusinogener, gjelder dette hovedsakelig tilfeller der brukeren opplever et sterkt psykisk ubehag, som følge av et høyt inntak hallusinogener, dett er en«bad trip». Dette kan også oppstå dersom brukeren befinner seg i et miljø som oppleves som utrygt eller på andre måter negativt.

Videre er det vanskelig å forutse hvilken virkning LSD eller andre hallusinogener kan ha på den enkelte. Effektene kan i løpet av kort tid svinge mellom velbehag og frykt, fra en intens lykkefølelse til angst og panikk og sterke depresjoner.