Kvifor er det rusmiddel

Mann, 99 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Det er litt uklart hva du mener med spørsmålet.

I naturen finnes en del forskjellige planter, frukter og andre vekster som inneholder rusgivende stoffer. Rusgivende betyr at de gir en umiddelbar effekt på kjemien i hjernen på den som tar det og derfor endrer personen/individet sin bevissthet. Dette er noe mennesker (og noen dyr) har erfart gjennom tusener av år.

I de siste 100-150 år har i tillegg mennesker «funnet opp» en rekke rusmidler, dvs. vi har fremstilt en rekke syntetiske stoffer som gir rus.