Takker for svar idag.
Dere sier at Fylkesmannen er rette klageinstans.
Jeg har klaget,men får ikke svar. Ergo har jeg klaget igjen,får ikke svar.
Må jeg bruke advokat mot Fylkesmannen ?
Hvordan skal jeg oppnå kontakt med Fylkesmannen ?

Mann, 72 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak. Hvor lang tid det tar før du får svar på klagen varierer fra hva slags type sak det er, og hvordan kapasiteten er i din region.

Du kan selv velge hvordan du vil sende klagen til Fylkesmannen. Den kan sendes digitalt eller via brevpost.

Her er lenker du kan bruke

Fylkesmannen i Vestfold  og Telemark – førarkort.

Advokater:

førerkortbeslag.no 

trafikkadvokaten.no