Hei, kan Sobril være til hjelp for å snu en midlertidig depresjon ? Hvor mange dager må man evt bruke Sobril for å gi virkning ?

Kvinne, 67 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Sobril er i utgangspunktet ikke et antidepressiva – dette er snarere noe som skrives ut mot angst, uro, spenning, søvnvansker, og noen ganger i forkant av operasjoner, mot flyskrekk og lignende. Men, enkelte behandlere skriver ut Sobril som et supplement til andre antidepressiva i tilfeller av depresjon preget av engstelse/agitasjon. Dersom du plages av depresjon anbefaler vi uansett at du tar opp dette med legen eller annet helsepersonell, for å håndtere dette på en måte tilpasset deg og din situasjon.

Sobril oppnår maks effekt 2-4 timer etter inntak, og skiller seg sånn sett fra enkelte typer antidepressiva (som noen ganger må brukes i flere dager/uker før de gir noen nevneverdig effekt). Men, dersom du skulle velge å begynne med Sobril, bør du være obs på at dette kun bør brukes i en kortest mulig periode, da det potensielt kan være ganske vanedannende.