Jeg har nyrekapasitet på 36 prosent! bare så du veit d j. jeg spiser nesten ikke piller leger. men hvis jeg sprekker på3 stk å jeg drikker mye vann vill det gå fortere ut a blodet da? eller vill nyrekapasiteten min gjøre at det går enere?

Mann, 37 år fra Buskerud


RUStelefonen svarer:

Du sier ikke hvilket legemiddel/pille du har i tankene. Det blir derfor vanskelig å svare. De fleste legemidler brytes ned i leveren eller skilles umetabolisert ut via nyrene. Dersom du har nyreproblemer, bør derfor dosene og legemiddelbruken tilpasses spesielt. Vi er ikke helsepersonell og kan ikke gi deg konkrete medisinfaglige råd om dette. Snakk med legen din om det.

Inntak av vann har liten innvirkning på hvor fort legemidler går ut av blodet.