Hvorfor er Roten til cannabisplanten lovlig, mens overdelen er ulovlig

Mann, 15 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Dette er fordi de psykoaktive virkestoffene i cannabis (først og fremst THC) i all hovedsak finnes i de overjordiske delene av plantene.

Merk for øvrig også at frøene teknisk sett er ulovlige, jf. Såvareforskriften § 28: «Det er forbudt å innføre eller omsette frø dersom frøet inneholder narkotiske stoffer, eller stammer fra plante som inneholder narkotiske stoffer