Hei,

Jeg er helsepersonell og lurer på hvor raskt abstinenssymptomer kan inntre etter siste hasjrøyk? Er det mulig å få abstinenssymptomer som kald og varm svetting (evt kulde- og hetetokter) under 12 timer etter å ha røyket en joint, dersom en vanlig røyker flere ganger i løpet av en dag?

Kvinne, 50 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

De tidligste abstinenssymptomene oppstår som regel idet virkningen av et stoff er i ferd med å avta, dvs. idet virkestoffet gradvis forsvinner fra blodet. Røyker du én joint vil virkestoffet vanligvis være ute av blodet etter omtrent 3-5 timer (avhengig av styrkegrad, samt mengde hasj i jointen). Røyker du regelmessig, og har gjort det over lengre tid, tar det vanligvis litt lengre tid enn som så. Her er det gjerne individuell variasjon. I noen tilfeller kan det gå opp til flere døgn, men det er i prinsippet fullt mulig å oppleve abstinenssymptomer innen det har gått 12 timer. Svetting og svingninger i kroppstemperatur er vanlige abstinenssymptomer etter et forholdsvis høyt forbruk av hasj.