Hei, jeg lurte litt på hvor mye cannabis påvirker samfunnet vårt nå?

Kvinne, 14 år fra Akershus


RUStelefonen svarer:

Spørsmålet ditt er svært omfattende og vi kan ikke gi noe enkelt svar. Cannabis har trolig ganske liten påvirkning på samfunnet som helhet. Det er nok fordi det er en temmelig liten del av befolkningen som bruker det på regelmessig basis. Men cannabis påvirker ulike deler av samfunnet vårt på ulike måter, og i ulik grad. Det handler blant annet om hvilket miljø man er i, holdninger og hvilken informasjon man oppsøker. Derfor vil du nok få ulike svar på dette spørsmålet, alt etter hvem du spør.

Dersom dette er en skoleoppgave er det enklere å ikke ta for seg hele dette temaet på en gang, og heller forsøke og snevre inn problemstillingen. Du kan få tips til hvordan du kan gjøre det på skolesidene våre, eller spørre læreren din.