Hvor mange bruker kokain i Norge i 2019?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hvor mange bruker kokain i Norge i 2019?

Kvinne, 20 år fra Østfold


RUStelefonen svarer:

Så vidt vi kjenner til har det ikke blitt publisert noen tall for 2019, men vi kan i hvert fall gi deg den ferskeste statistikken vi kjenner til. På FHI sine nettsider finner du en artikkel om dette, avsnitt «Sentralstimulerende stoffer». Der har de kartlagt bruken i 2015-2017, hvor de bl.a. fant at gjennomsnittlig 4,4 % av befolkningen i alder 16-64 oppga å ha brukt kokain noensinne, mens 0,9 % oppga å ha brukt det i løpet av det siste året. Om man snevrer inn aldersgruppen til 16-34 år (tabellen under) er tallene enda litt høyere, henholdsvis 6,6 % og 1,9 %.

En annen statistikk som kanskje er nyttig for deg, er Kripos’ statistikk fra 1. halvår 2019. Der kan du bl.a. lese at omtrent 5 % av beslaglagte narkotiske stoffer var kokain, og at antallet beslag har økt med 10 % det siste året.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.