Hei.
Får fra lege fåreshkrevet 3 mg Sobril har bruk dette over i mange år.
Hvis jeg tar 15 mg på dagtid 2 ganger dagliger det innen for loven å kjørel bil da.

Mann, 63 år fra Hedmark


RUStelefonen svarer:

Ja – så lenge du ikke bruker mer enn 30 mg i døgnet, og er tilvendt dosen du står på, har du lov til å kjøre bil. I så fall er det en forutsetning at du ikke bruker noen andre medisiner som kan påvirke kjøreevnen, og at du generelt føler deg tilstrekkelig skjerpet for å kjøre.

Du kan lese mer om dette i Førerkortveilederen.