Hvilke stoffer er det som gir nedtur, tenker i form av kvalme åssån?. Kan du få det av alle stoffer vist du tar nok eller er det bare når de kommer til harde stoffer som kokain og heroin man blir dårlig av i etterkant?

Kvinne, 18 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Mange stoffer kan gi ubehagelige ettervirkninger etter hvert som de slutter å virke, og i en viss ettertid. Men da er det nyttig å skille litt mellom de ulike begrepene.

Når det gjelder ordet «nedtur», er dette et begrep som hovedsakelig karakteriserer den perioden hvor et stoff gradvis slutter å virke, hvor dette tidsrommet ofte kan være preget av ulike typer ubehag. Amfetamin og MDMA er eksempler på stoffer hvor dette er forholdsvis vanlig.

Men, en rekke stoffer kan gi bivirkninger under selve rusen, eller ettervirkninger etter at rusen har gått ut av kroppen, uten at dette nødvendigvis kan kalles en «nedtur». Alkohol er et godt eksempel på et slikt stoff – man kan f.eks. føle seg kvalm der og da dersom man drikker for mye, og man kan føle seg kvalm dagen derpå. Mange rusmidler har kvalme som en potensiell bivirkning eller ettervirkning, f.eks. cannabis, heroin, enkelte typer hallusinogener og en rekke legemidler.

våre faktasider om rusmidler kan du lese om vanlige virkninger og bivirkninger av de ulike stoffene.