Hvilke stoff blir attentin omdannet til i blodet?

Mann, 40 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Attentin inneholder deksamfetamin. Stoffet omdannes ikke i blodet, men brytes ned i leveren. Eliminasjonen er pH-avhengig, dvs. at ved lav pH vil ca. 80% bli eliminert i uendret form innen 24 timer, i basisk urin vil kun 2-3% bli eliminert som fritt amfetamin. Lurer du på påvisning av ulike amfetaminvarianter, les denne artikkelen (St. Olavs hospital).

Her er en fullstendig omtale av deksamfetamin. Har du flere spørsmål, snakk med lege eller farmakolog.