Hva skjer hvis man kombinerer MDMA/ecstacy med kokain?

Kvinne, 25 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Både MDMA og kokain er såkalte sentralstimulerende stoffer, det vil si at de forårsaker økt energi og årvåkenhet. Dersom disse kombineres, vil de gjerne kunne forsterke hverandres virkning. Med andre ord vil denne kombinasjonen potensielt gi et veldig høyt nivå av energi og årvåkenhet. Hvorvidt dette er farlig eller ikke kommer an på hvor store mengder det er snakk om, men ettersom sentralstimulerende stoffer kan være belastende for hjertet, anbefaler vi helst å unngå en slik kombinasjon, eller i det minste begrense det til så små doser som mulig.