Kva er gjeldande lover når det gjeld rusmiddel og bruka av tobakk

Kvinne, 14 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Det finnes et omfattende lovverk rundt rusmidler og tobakk.

Når det gjelder alkohol, er det i hovedsak Alkoholloven som gjelder.

Når det gjelder narkotika, er det i hovedsak Legemiddelloven og Narkotikaforskriften som gjelder.

Når det gjelder tobakk, er det i hovedsak Tobaksskadeloven som gjelder.

Alle disse lovverkene er ganske omfattende, og har mange ulike paragrafer og virkeområder. Dersom du har spørsmål om noen konkrete punkter, er du velkommen til å skrive inn til oss på nytt.