Hva er en Makkastaner?

Annet, 99 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

Vi har ikke kjennskap til noen rusmidler som kalles Makkastaner. Vi har helle rikke hørt akkurat dette uttrykket før. Makka er imidlertid et ganske vanlig slanguttrykk for amfetamin.