Trenger å hjelpe min sønn på 21 år å trappe ned på røyking av heroin. Hvordan serven slik nedtrappings-plan ut ?

Mann, 21 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Vi kan ikke gi deg en nøyaktig plan for nedtrapping på heroin. Vi kjenner ham ikke og vet ikke hvor mye han bruker. Vi kjenner heller ikke til hans livsbetingelser (hverdagen hans, plikter, bosituasjon, andre medikamenter, kontakt med helsevesen osv.)

Når det er sagt, det er mulig å trappe ned på heroin. Vi kjenner til at folk har klart det. Men det er vanskelig. Det krever stor motivasjon og mye disiplin fra brukeren selv. Det krever også at han har noen som kan være tilstede og hjelpe ham med daglige gjøremål osv. Noen bør også porsjonere ut stoffet for ham.

Det er ikke vanlig at heroinbruk trappes ned med heroin (selv om det forekommer). Det er mer vanlig å bruke et alternativt opioid. Det vanligste er buprenorfin (Subutex og/eller Temgesic).

Vi anbefaler dere/deg å be om råd fra helsepersonell. Den beste måten å trappe seg av, er ofte ved innleggelse/avgiftning. Der vil han få hjelp til å trappe ned opioidene og han vil få medisinsk tilsyn underveis. I Oslo er det forholdsvis korte ventetider på slike steder. Du kan lese om et av dem her (Rusakuttmottaket på Aker sykehus).