Hei.Har hatt indre uro så og si hver dag siste seks år og store innsovningsproblemer som Imovane hjelper fantastisk mot,men like mye for å få litt indre ro på kvelden,så jeg tar de tidligere enn en time før sengetid for å få litt fred inni meg.Derimot blir jeg fort psykisk ustabil mot det.Har nå prøvd Sobril rundt 20 mg og det gir meg såpass indre ro at det hjelper og også litt mot innsovningsproblemer.Nå er det kun andre gang jeg har prøvd dette(fikk et brett på 25 stk a 10 mg for en tid tilbake).Jeg lurer på hvor ofte jeg kan bruke dette med jevne mellomrom uten å bli avhengig og i hvor stor dose?10 mg hjelper bare hvis det er lenge siden sist tbl.Bruker også Tolvon a 30 mg 5-7 TBL kveld som hjelper ørlitt mot innsovningshjelp,men bare hvis den indre uroen ikke er for stor.Dette er jo ikke vanedannende og sikkert derfor det ikke hjelper like godt🥴Har gått til psykolog i noen år og vet eksakt hvilke to ting som gir klump i magen og indre uro,uten at det hjelper meg!Prøvde som sagt Sobril ca.25 meg for en tid tilbake og da føler jeg meg i zen og normal som jeg var før.Så hvordan og ofte må jeg ha opphold for og ikke bli avhengig?Jeg må ha hjelp til en forferdelig indre uro som har vart i seks år.Jeg klarer det ikke selv selv om jeg vet tydelig årsaken.Dette ødelegger mitt liv.Noen råd?

Kvinne, 41 år fra Oppland


RUStelefonen svarer:

Vi er ikke helsepersonell og gir ikke medisinfaglige råd om dosering og varighet på bruke av legemidler.

Helt generelt kan vi referere til det som står i Felleskatalogen om Sobril: «Bør foreskrives med minste effektive dose over kortest mulig tid. Behandlingen skal om mulig innledes, følges opp og avsluttes av samme lege. Behandlingsvarigheten bør normalt ikke overskride 4 uker når det brukes som hypnotikum (sovemedisin), og 2-3 måneder når det brukes som anxiolytikum (angstmedisin). Behandling ut over denne perioden bør ikke skje uten revurdering av situasjonen

Om Imovane står det: «Behandlingen bør være så kortvarig som mulig (<2-4 uker inkl. seponeringstid) og med lavest mulig dose. I visse tilfeller kan bruk utover maks. behandlingstid være nødvendig. Dette bør ikke forekomme uten evaluering av pasientens status, ettersom risikoen for misbruk og avhengighet øker med behandlingens varighet. »

Det er alltid viktig å kombinere medisinsk behandling av angst og søvnproblemer med annen terapi/andre metoder. Du har allerede en psykolog og vi håper det kan være nyttig for deg. Du kan forhøre deg med psykologen om ulike typer avspenningsteknikker. Her er et eksempel på slik teknikk.