hvis man lever med ikke smittsom type Hepatitt i kroppen, kan da dette gi utslag opphøyde verdier på metabolitter i kroppen, og være med på å gi et positivt utslag på alkoholinntak, ved en urinprøve?

Mann, 47 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det kommer litt an på hva du mener med metabolitter. Det er mest nærliggende å tenke at metabolitter er  avfallsstoffer som kun dannes når alkohol brytes ned. Slike kalles direkte biomarkører (for eksempel EtG/EtS og PEth). Dersom en måler direkte biomarkører  vil det ikke ha noe å si for utslaget. Målinger har liten feilmargin, verdiene øker kun ved alkoholinntak. Les mer: Måling av direkte biomarkører.

Det går også an å måle indirekte biomarkører (f.eks. CDT, MCV, gamma-GT, ASAT og ALAT). Disse viser for eksempel endringer i proteinnivåer i blodet, endringer i leverfunksjon o.l. Her kan hepatitt/ev. leverskade ha noe å si for utslaget. Men denne typen biomarkører er ikke metabolitter. Les mer: Måling av indirekte biomarkører.

Se også Alkoholmarkører og kontroll av alkoholavholdenhet (St. Olavs hospital).