Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Har Vival som er ett par år gammel, på resept fra lege

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei. Har vival som er ett par år gammel, på resept fra lege.

Hva gjelder for gamle medisiner? ——>

Kan jeg ta inntil 10 mg pr døgn Og vente min 8 t før kjøring og kjøre lovlig,,,? Evt. 5 mg…?

I seg selv er årsaken til bruken den samme som da jeg fikk medisinen.

Dette må vel gjelde mange andre medisiner på sin måte også. Fikk du paralgin forte en gang og brukte 5 av 20 stk, er det ulovlig å senere bruke dem..,?

Kvinne, 39 år fra Aust-Agder


RUStelefonen svarer:

Hva gjelder for gamle medisiner?

Her er utdrag fra artikkelen «Er det farlig å bruke legemidler som har gått ut på dato» (Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 434)

De fleste tabletter og kapsler som er lagret uåpnet og i henhold til oppbevaringsbetingelsene, har minst 70 – 80 % av virkestoffet intakt etter ti år eller mer.

Siden produksjonsdatoen ofte er ukjent, kan det være vanskelig eller umulig å regne seg frem til om et preparat har for eksempel to eller fem års holdbarhet bare ut fra opplysninger om utløpsdato på pakningen. Holdbarhetstiden finnes imidlertid angitt i legemiddelprodusentens fullstendige preparatomtaler (Summary of Product Characteristics, SPC). Disse omtalene er tilgjengelige blant Legemiddelverkets Internett-sider.

Den vanligste årsaken til at legemidler blir ubrukelige, er at mengden virkestoff avtar. En sjelden gang kan imidlertid toksiske metabolitter dannes etter utløpsdato, som for tetrasyklin. Hvis pakningen åpnes, kan holdbarheten bli vesentlig kortere enn den som er påtrykt.

Les mer i artikkelen og snakk ev. med legen dersom du er usikker.

Kan jeg ta inntil 10 mg pr døgn Og vente min 8 t før kjøring og kjøre lovlig,,,? Evt. 5 mg…?

Her er reglene for Vival og bilkjøring:

Helsekrav oppfylt ved regelmessig bruk av:

– Diazepam (Valium, Vival, Stesolid): inntil 10 mg per døgn

Forutsetningen er at det har gått minimum 7 dager siden påbegynt medisinering eller doseendring. Det er ingen «karantenetid» mellom inntak av disse legemidlene og når du kan kjøre bil, så sant du er tilvendt dosen. Men dersom du bruker ett av disse legemidlene sporadisk, skal du ikke kjøre bil så lenge virketiden av legemiddelet varer. Hvilken virketid som gjelder, er noe legen din skal informere deg om.

Dette betyr at du må bruke Vival i minst syv dager sammenhengende før helsekrav er oppfylt.

MERK: Dersom du bruker Paralgin forte i tillegg, skal dosen Vival halveres.

Fikk du paralgin forte en gang og brukte 5 av 20 stk, er det ulovlig å senere bruke dem..,?

Nei, ikke så lenge medisinene er skrevet ut til deg og du har originalpakningen med navnet ditt på.

 

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.