Får på grunn av mye smerter ,resept på morfin 95/100 MG PR dag .
Har fått klar signal av lege til å kjøre bil. Har gått på det ca 2,5 år .

Kvinne, 48 år fra Telemark


RUStelefonen svarer:

Dersom du ikke bruker andre rusgivende medikamenter, er det ok å kjøre bil. Du fyller helsekravene hvis du bruker morfin fast. Å bruke fast betyr at du har brukt sammenhengende i over en uke etter siste doseøkning, og at du har det i kroppen kontinuerlig gjennom hele døgnet.

Du finner mer informasjon i vår artikkel om opioider og bilkjøring. Du kan lese den og stille ev. spørsmål til legen din. Du kan også se på denne veilederen (det er den legen din bruker).