Har brukt amfetamin daglig, i tillegg til piller, i 10-15 år. Har prøvd å slutte, men mye abstidenser. Jeg lurer på hvor lenge varer abstidensene?

Mann, 55 år fra Vest-Agder


RUStelefonen svarer:

Du sier ikke hvilke piller du har brukt. Vi har svart med utgangspunkt i at du har brukt benzodiazepiner (bzd).

Her er en veldig generell oversikt over varighet av abstinenser på de ulike stoffene:

Abstinenser fra benzodiazepiner (bzd) inntreffer  2-8  dager etter seponering/siste inntak (det er stor forskjell på bzd med kort og lang halveringstid). Abstinenser kan var i alt fra 1-2 uker opp til flere måneder.

Abstinenser fra amfetamin inntreffer 1-2 døgn etter seponering/siste inntak og varer 1-2 uker.

Veldig generelt råd til deg kan være å ta en ting av gangen. I og med at abstinenser fra amfetamin vil være mer kortvarige, og fordi noe bzd kan være nyttig når du går av amfetamin, vil vi kanskje anbefale deg å kutte ut amfetaminet først.