Om du er rusavhengig. Sprekker og kan ikke dra på jobb fordi du er ruset. Er det da greit med egenmelding?

Annet, 25 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

NAV sine nettsider kan du lese alt om egenmelding, og hvilke regler som gjelder. Om alternativet er å møte opp ruset på jobb, antar vi at det er foretrukket å bruke en egenmelding. Er det slik at du sprekker en gang i blant, eller har perioder med sprekk, kan det være lurt å snakke med arbeidsgiver om dette slik at dere kan finne en løsning sammen.