Hva kan skje om det skjer noe i det hele tatt om du tar ganske stor overdose av aerius på en gang? Hvis det skjer no, isåfall hva og etter hvor lang tid og hvor mye må su ha tatt?

Kvinne, 13 år fra Trøndelag


RUStelefonen svarer:

I verste fall kan du oppleve sløvhet, depresjon av sentralnervesystemet, forvirring, hallusinasjoner eller psykoser, og kramper forekommer også. Vi gir ikke veiledning på hvor mye du må ta.

Hvis du har tatt for mye medikamenter, ring Giftinformasjonen 22 59 13 00 eller Legevakten 116 117.

Hvis du har det vanskelig og trenger noen å snakke med, ta kontakt med:

Mental Helse

Kirkens SOS