Er Quietipun sadoz vanedannende?

Kvinne, 60 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

Quetiapin sandoz er et antipsykotika som skal brukes med stor forsiktighet og kun i samråd med lege fordi det kan gi mange uheldige bivirkninger, samt at det kan påvirke bruk av andre medikamenter. Det er også en rekke tilstander som kan påvirkes negativt ved bruk av quetiapin sandoz. Du kan lese mer om dette i pakningsvedlegget.

Quetipin Sandoz faller ikke inn under gruppen (fysisk) vanedannende medisiner i oversikten til Helsenorge. no. Men mange som bruker det regelmessig, f.eks. som sovemedisin, opplever tildeles sterk psykisk avhengighet.