NASEN sovemedisin. er den vanedannende,

Mann, 79 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Nasen (fra den polske produsenten Polfarmex) inneholder virkestoffet zolpidem. I Norge markedsføres dette som Stilnoct eller Zolpidem, som er reseptpliktige legemidler. Dette er et virkestoff som kan være vanedannende, ja. Derfor bør dette helst kun brukes for en kortest mulig periode.

Om du har øvrige spørsmål knyttet til søvnvansker og bruk av medisiner, anbefaler vi at du tar opp dette med din fastlege.