Er idoform dødelig i store mengder?

Mann, 15 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen svarer på spørsmål om bruk av rusmidler og rusgivende medikamenter. Så vidt vi er kjent med er Idoform et medikament som regulerer melkesyrebakterier i magen. Vi er ikke kjent med om det eksisterer noen fare for overdose ved bruk av store mengder. Du kan evt. stille spørsmålet ditt til Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00.