Hei, jeg lurer på om det er et sted man kan gå for å få testet «dopet» sitt for å se om jeg får det jeg blir fortalt at det er? Så nettopp en video på at det finnes i Nederland, som er helt anonymt og lurer da på om det finnes i Norge? Eller om jeg evt får kjøpt noe jeg kan teste det
med selv.

Mann, 20 år fra Vestfold


RUStelefonen svarer:

Det er veldig bra at du er opptatt av forholdsregler. Dessverre finnes det ikke noe sted i Norge hvor du kan levere et stoff for å få det testet. Det beste alternativet blir dermed å bestille et test kit fra en nettbutikk. Nå vet ikke vi konkret hvilket stoff det er snakk om her, men dersom du søker på navnet på stoffet + test kit, vil du sannsynligvis finne noen alternativer. I så fall er det viktig at du leser produktbeskrivelsen nøye, slik at du vet hvilke stoffer som faktisk testes for og ikke (f.eks. kan ikke reagenstester, så vidt vi kjenner til, skille mellom MDMA og PMMA, og sånn sett potensielt gi en falsk trygghet).

En annen god forholdsregel er for øvrig at du generelt er trygg på kilden du kjøper fra. Dette gir deg selvsagt ikke 100 % sikkerhet på at stoffet faktisk inneholder det du får beskjed om, men det er likevel langt bedre enn å kjøpe fra noen du ikke kjenner eller stoler på.