Er det lov å kjøre bil ved bruk av cbd olje hvor lenge sitter det i kroppen ,er det 8 timers regel som ved andre smertestillende

Kvinne, 52 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Du sier ikke noe om hvorvidt dette legemiddelet kommer fra lege eller ikke.

Svaret som følger forutsetter at du får det lovlig.

Så vidt vi kjenner til, finnes det per dags dato ikke noe regelverk som spesifikt omhandler CBD-olje (uten THC) og bilkjøring. Men, dette vil etter all sannsynlighet falle inn under lovverket som gjelder for legemidler som kan påvirke kjøreevnen generelt. Der fremgår bl.a. følgende:

Der legemiddelbruken medfører helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko, er helsekravet ikke oppfylt.

Og videre, under «Veiledning» og deretter «Cannabinoider»:

Registrerte cannabinoid-legemidler kan være forenlig med føring av motorvogn i førerkortgruppe 1 [klassene AM, S, T, A1, A2, A, B og BE, red.] under forutsetning av at:

Så vidt vi kjenner til er det ingen fast 8-timers grense slik det er for visse andre legemidler.

Vi anbefaler deg å diskutere dette med legen din eller med foreningen for cannabismedisin.