Hei. Jeg lurer på om det vil være noen effekt av Temgesic etter at jeg har inntatt suboxone? Jeg sliter med sterke smerter og derfor lurer jeg på dette

Kvinne, 37 år fra Møre og Romsdal


RUStelefonen svarer:

Dersom du tar begge legemidlene slik de skal tas – under tungen – vil du ha effekt av Temgesic. Både Temgesic og Suboxone inneholder buprenorfin. Suboxone  inneholder i tillegg nalokson. Men når Suboxone tas under tungen, vil naloksonen ikke ha noen innvirkning på effekten av Suboxone/buprenorfin (og derfor heller ikke på effekten av Temgesic/buprenorfin).