Hvor mange har dødd av energidrikker som blandes med alkohol

Mann, 14 år fra Hordaland


RUStelefonen svarer:

Vi vet ikke om det finnes noen statistikk for det, og vi vet heller ikke for hvilke tidsperiode og land du spør om.

I en artikkel fra Den norske Legeforening fra 2018 skriver de som følger om koffeinforgiftning (virkestoffet i energidrikk).

«Høyt inntak av koffein på kort tid kan føre til alvorlige tilstander som hjertesvikt, hjertearytmi og nyresvikt, tilstander som i verste fall kan føre til død hos sårbare personer. Enkelthendelser av koffeinforgiftning er rapportert i flere land. Høyt inntak av energidrikk er også satt i sammenheng med to tilfeller av hjertestans blant ungdom. Ungdom med ukjent hjertesykdom kan være mer utsatt for organsvikt. Også i Norge har barn blitt innlagt med alvorlig organsvikt etter å ha drukket store mengder energidrikk på kort tid. Vi mener det er en reell risiko for flere tilfeller av alvorlig koffeinforgiftning blant barn og unge som følge av høyt og hurtig forbruk av energidrikk».

De skriver ikke om kombinasjonen alkohol og koffeindrikker men de henviser til to dødsfall blant unge på bare koffein. Ved blandingsbruk med alkohol og koffein vil det kanskje være vanskelig å vite for sikkert om dødsfallet skyldtes alkohol, koffein eller begge deler. Men, alkohol er også belastende for hjerte så kombinasjonen kan nok være svært farlig. Her ligger en lenke til en artikkel om en ung kvinne som døde av blandingen alkohol og koffein, med 0,4 i promille. En promille som i og for seg ikke er så høy, men kombinasjonen var skadelig og det advares mot å blande.