Kan man bruke sarotex for å få sove etter amfetamin rus ??

Mann, 31 år fra Nordland


RUStelefonen svarer:

En vanlig bivirkning ved bruk av Sarotex er tretthet så det er absolutt mulig at det blir lettere å sove når man tar det. Men om det er bedre eller dårligere egnet enn andre dempende midler etter amfetaminrus kan vi ikke si noe sikkert om.

Sarotex har for øvrig en rekke andre bivirkninger, du kan lese mer om det i pakningsvedlegget.