I et engangstilfelle tok jeg 20 mg Stilnoct og en boks øl. Er det farlig?

Mann, 40 år fra Troms


RUStelefonen svarer:

RUStelefonen er ikke en akutt tjeneste, og vi kan ikke bistå i akutte situasjoner. Ved spørsmål om overdose og forgiftning, ring Giftinformasjonen 22 59 13 00.

Stilnoct er ikke veldig giftig tatt alene, og det skal til dels store doser til før en risikerer alvorlig forgiftning. Imidlertid skal det langt mindre til for å få alvorlig forgiftning om du kombinerer Stilnoct med alkohol. Hvor mye/lite som skal til, er vanskelig å si noe konkret om, da det kommer an på flere faktorer, blant annet tilvenning. Sannsynligvis er den kombinasjonen du beskriver ikke veldig risikabel fordi det er snakk om såpass lite alkohol. Hadde du inntatt mer alkohol, ville risikoen vært større.

Til neste gang bør du unngå å blande Stilnoct og alkohol overhodet.