Jeg er avhengig av snus

Mann, 18 år fra Rogaland


RUStelefonen svarer:

Snus og tobakksprodukter er ikke en del av RUStelefonens fagområde, og vi anbefaler deg derfor å sjekke Helsenorges sider om snus- og røykeslutt.