Har lest en nyere artikkel om at Norge skal innføre en ny lov angående aldersgrense for alkohol blant unge, vet ikke om det stemmer, men mitt spørsmål er: skal aldersgrensen for kjøp av alkohol endres? Og om dersom, når?

Mann, 16 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Nei, det er ingen konkrete forslag om å endre aldersgrensen for alkohol.

Hvis du refererer til denne artikkelen https://nyhetshjulet.no/staten-innforer-16-arsgrense-pa-alkohol/, så er det bare tull. Det meste som står på denne websiden er bare tull.

Her er en artikkel om kildekritikk.