Jeg er far til en 18 år gammel gutt.
Han har begynt å være mye ute for seg selv, og drar til venner, uten å svare på telefonen.

Han oppgir at han tar noe alkohol. Det synes vi er greit, men i det siste har han skaffet seg mange lightere, og søster oppgir at han har røyket hasj.
Broren sier at han vil holde seg borte fra de folka han er sammen med, fordi de ikke alltid holder seg til alkohol.
Vaping driver de også med, ifølge ham.

Så, hvordan går vi frem her… tester?
Taktikk?

Mann, 51 år fra Oslo


RUStelefonen svarer:

Tester bør dere kun bruke dersom sønnen deres samtykker. I så fall kan han selv bruke testene som motivasjon og kanskje som unnskyldning dersom han er fristet til å røyke eller føler press fra andre. I utgangspunktet er andre metoder bedre enn tester.

I første rekke handler det om kartlegging. Røyker han? Ev. i hvilket omfang? Hvem skjer dette sammen med? Er det med folk dere også kjenner (ev. deres foresatte?)

Når du spør hvordan dere skal gå frem er spørsmålet også «gå frem for å …?». En versjon av dette spørsmålet er «hvordan går vi frem for å sørge for at han aldri mer rører hasj?». En annen versjon er «hvordan går vi frem for å få en god samtale og for å bevisstgjøre ham på ansvar for egne handlinger?». Hvis en tar utgangspunkt i det siste spørsmålet, er det viktig å prøve å snakke med ham åpent om dette. Det er viktig å forstå ham bedre, og det er viktig at han selv forstår sitt eget ansvar. Dere kan se på sidene snakomhash.dk. Der finner dere mange gode råd for en slik samtale.

En kan også tenke «hvordan går vi frem for å sørge for at han aldri mer rører hasj?». Problemet med en slik tilnærming (i tillegg til det rent etiske) er at man kan risikere å måtte gjøre livet hans temmelig surt for at han skal gjøre noe han egentlig ikke har lyst til (dersom han ikke ønsker å slutte). En slik fremgangsmåte ville f.eks. være å tvinge ham til å ta prøver, true med å anmelde ham til politiet, nekte ham alle goder i heimen osv. Problemene med en slik tilnærming er ikke bare etiske, men den ødelegger ofte all kommunikasjon og fører til at han i verste fall bare blir bedre til å skjule ev. bruk.

Det beste er ofte å få i gang en dialog om temaet. Stille åpne spørsmål, prøve å se hans oppfatning av virkeligheten, kartlegge hva som faktisk skjer osv. Jo mer dere vet om situasjonen, jo bedre utgangspunkt har dere for å finne ut av dette på en god måte.